Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid voor het gebruik van DigitaalTVkijken.nl

Sinds 1 september 2001 is de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Nedconcepts hecht veel waarde aan uw privacy en houdt zich aan deze wet. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Nedconcepts

DigitaalTVkijken.nl is eigendom van Nedconcepts BV. Nedconcepts is een bedrijf dat een totaaloplossing biedt voor internetconcepten.

Nedconcepts is gevestigd in Breukelen en heeft momenteel een groot aantal vaste en parttime medewerk(st)ers die u of uw onderneming graag van dienst zijn.


Postadres (let op: geen bezoekadres):
Nedconcepts BV
t.a.v. Digitaaltvkijken.nl
Postbus 60
3620 AB Breukelen

Algemene info:, Tel. +31 (0)30 2802867, Fax +31 (0)30 2800315, www.nedconcepts.nl, KvK Groningen: 30165736, BTW-nummer: NL8121.66.267.B01

Begripsomschrijvingen

Verantwoordelijke: Nedconcepts BV ("Nedconcepts"), gevestigd te Breukelen (Nederland), Straatweg 66K.
Persoongegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
Bezoeker/gebruiker: bezoeker van onze websites, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of "gratis aanmelder" is.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Middels de website digitaalTVkijken.nl verzamelen wij bepaalde gegevens. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Nedconcepts. De gegevens worden gebruikt om de aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden, de aangevraagde pakketten af te kunnen leveren, u te informeren over andere producten en diensten van Nedconcepts en ter voldoening aan wet- en regelgeving.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Nedconcepts verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behalve als het ten behoeve is van de behandeling van aanmeldingen en aanvragen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt.

De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Geheimhouding

De medewerkers van Nedconcepts, Nedconcepts zelf en zij die in opdracht van Nedconcepts toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Nedconcepts verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Recht van inzage en correctie

U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Nedconcepts over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een brief te sturen naar: Nedconcepts BV, t.a.v. Digitaaltvkijken.nl, postbus 60, 3620 AB, Breukelen.

Wijzigingen

Nedconcepts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Alles over Digitale TV vindt u op DigitaalTVkijken.nl

DigitaalTVkijken.nl is officieel partner van de volgende televisie-aanbieders: